Narodna knjižnica Dugopolje

O nama

Općinsko vijeće općine Dugopolje na sjednici održanoj 23. studenog 2005. godine donijelo je Odluku o osnivanju Narodne knjižnice u Dugopolju. Novoosnovana Knjižnica smještena je u adaptirani prostor u nekadašnjem mjesnom Domu kulture, u prostoru koji je klimatiziran i ugodno namješten te je prilagođen potrebama svojih korisnika, djece, mladih i odraslih stanovnika općine Dugopolje i susjednih mjesta.

Budući knjižnični fond se tijekom 2006. godine sastojao uglavnom od doniranih knjiga, a zaposlenjem knjižničara pristupilo se i sustavnoj nabavi knjižnične građe te formiranju zbirki i knjižničnih službi. Tijekom 2007. godine knjižnica je opremljena audiovizualnom tehnologijom i računalima za korisnike, a za rad osoblja osiguran je sustav programske podrške ZaKi X.

Po inventariziranju, klasifikaciji, kataloškoj i tehničkoj obradbi te usustavljivanju knjižnične građe u prostoru, 26. rujna 2007. godine upriličeno je svečano otvorenje Narodne knjižnice u Dugopolju, upotpunjeno značajnim kulturnim događajima:

  1. Književni susret na temu “Knjiga i Zagora”
  2. Izložba etnografskih eksponata “Narodno ruho i uporabni predmeti Zagore” (u suradnji s Etnografskim muzejom u Splitu)
  3. Izložba arheoloških eksponata otkrivenih u grobljima na području općine Dugopolje (u suradnji s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu)
  4. Izložba slika akademskog slikara Andrije Jakelića (ambijentalni i arhitektonski prostor Dalmatinske zagore).

    Od otvorenja do danas, Knjižnica bilježi stalan rast broja korisnika, te rast fonda knjižnične građe. Značajan je rad Knjižnice na kulturnim aktivnostima – organizira dramske predstave, koncerte, izložbe i promocije knjiga. Suradnjom s drugim organizacijama koje oblikuju kulturni, rekreativni i obrazovni život općine, Knjižnica se predstavlja kao ustanova koja podupire i potpomaže svaku vrijednu djelatnost i aktivnost u zajednici.


Vizija i misija


Vizija

Narodne knjižnice u Dugopolju je biti kulturno središte mjesta i općine koje će svojim djelovanjem unaprjeđivati kvalitetu života u zajednici.

Misija

Narodne knjižnice u Dugopolju:
Narodna knjižnica je kulturna ustanova čija je osnovna djelatnost nabava, čuvanje i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe. Ona služi zadovoljavanju kulturnih potreba stanovništva, poticanju cjeloživotnog obrazovanja, informiranja, odlučivanja i demokratizacije društva. Osigurava svim stanovnicima općine Dugopolje jednaku mogućnost pristupa svim vrstama informacija, širokom spektru znanja, svjetskoj i nacionalnoj kulturnoj baštini i raznovrsnim oblicima kulturne razonode kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina. Značajna je uloga knjižnice kao mjesta koje sakuplja, čuva i daje pristup zavičajnoj građi (knjigama i realijama). Mjesno je sastajalište koje nudi brojne sadržaje za djecu i odrasle. Surađuje s drugim ustanovama i udrugama u zajedničkom nastojanju da se ostvari bogat kulturni, obrazovni, rekreativni, društveni program na dobrobit zajednice.

U ostvarivanju misije Knjižnica nastoji osigurati:
– Nabavljanje, obrađivanje, čuvanje i zaštitu knjižne i neknjižne građe
– Stvaranje navika čitanja i odlaska u knjižnicu
– Pružanje referentnih i referalnih usluga
– Pružanje pristupa računalima i internetu
– Programe za poticanje čitanja i pismenosti
– Kreativne radionice, društvene igre, kvizove i slične sadržaje za djecu i mlade
– Populariziranje knjižnične djelatnosti
– Otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici
– Korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe zajednice
– Sudjelovanje u realizaciji i organiziranju brojnih društvenih događaja
– Sustavno sakupljanje, čuvanje i izlaganje zavičajne građe.


Osoblje


Ravnateljica:
Slavica Plazibat, mag.bibl.

Diplomirana knjižničarka:

Kristiana Čelan, mag.bibl.

Skip to content