Narodna knjižnica Dugopolje

Pravni akti

Statut Narodne knjižnice u Dugopolju

Izmjena Statuta 2020.

Statut Narodne knjižnice u Dugopolju Pročišćeni tekst 2020.

Pravila Narodne knjižnice u Dugopolju

Odluka o cjeniku usluga Narodne knjižnice u Dugopolju za 2024. godinu

 

Propisi – knjižnična djelatnost

Zakoni:

Pravilnici:
– Pravilnik o upisniku knjižnica  (NN 78/2020)
– Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
– Standard za specijalne knjižnice (NN 103/21)
– Standard za digitalne knjižnice (NN 103/21)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
– Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
– Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
– Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
– Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/20)

Uredbe:
– Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)
Odluke:
 Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)
Sporazumi:
– Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige

Skip to content