Narodna knjižnica Dugopolje

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Sukladno čl. 17. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Narodnoj knjižnici u Dugopolju.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Kristiana Čelan, mag.bibl.
Telefon: 021 655 611
Telefaks: 021 655 613
E-mail: ppi@nkd.dugopolje.hr

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA
Poštom:
Narodna knjižnica u Dugopolju
Službenik za informiranje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje

Elektroničkom poštom:
ppi@nkd.dugopolje.hr

 

Privola za korištenje osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostane informacije: Narodne novine, br. 12/14 i 15/14

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI u 2016

Skip to content